Hírek / sajtó

 


Sajtóközlemény

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL, SIKERES FEJLESZTÉS A GYÖNGYÖSI IPARI PARKBAN

 

2014.02.26.

 

 

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása (Észak-Magyarország) elnevezésű pályázat keretében a Gyöngyösi Ipari Park Fejlesztő Kft., 50% támogatási intenzitással, 346.488.250 Ft támogatást nyert. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg. (ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0003)

A projekt közvetlen célja volt az ipari parkon belüli infrastrukturális hiányosságok megszüntetése és az ipari park által nyújtott szolgáltatások körének kibővítése.

 

Megvalósult fejlesztések részletesen: 1. Egy darab 2 MVA teljesítményű transzformátorállomás telepítése az ipari park 0242/35 helyrajzi számú területén. 2. 3 MVA áram vételezési lehetőségének kiépítése az ipari parkig, illetve a transzformátorállomásig, a kapacitások folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a beruházás befejezését követő 3 éven keresztül (ez hálózatfejlesztés keretében kerül megrendelésre a helyi áramszolgáltatótól). 3. Közvilágítás kiépítése a Kandó Kálmán utcában, valamint a projekt keretében megépítésre került, ipari parkon belüli, új kiszolgáló út mentén és a Csonka János utca Ipari Parki szakaszán. 4. Ivóvízvezeték kiépítése a Kandó Kálmán utcában, az ipari park déli részén megépítésre kerülő új kiszolgáló utca mentén és az ipari park Csonka János utcával határos területein. 5. Gyöngyös vízi közmű hálózatára való rácsatlakozás biztosítása, 481 m3 ivóvíz napi vételezési lehetőségének garantálása a beruházás befejezését követő 3 éven keresztül (ez hálózatfejlesztés keretében kerül megrendelésre a helyi vízművektől). 6. Szennyvízcsatorna kiépítése a Kandó Kálmán utcában, az ipari park déli részén megépült új kiszolgáló utca mentén és az ipari park Csonka János utcával határos területein. 7. Gyöngyös csatornahálózatára való rácsatlakozás megteremtése, 500 m3 napi szennyvíz közcsatornában való elvezetésének biztosítása a beruházás befejezését követő 3 éven keresztül (ez hálózatfejlesztés keretében kerül megrendelésre a helyi csatornaművektől). 8. Új burkolt út létesítése a Kandó Kálmán utcában, valamint az ipari park déli részén új kiszolgáló ú építése. 9. Csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Kandó Kálmán utcában és az ipari park déli részén megépült új kiszolgáló utca mentén.

 

Összesen további 37 hektárnyi terület nyílt meg ezzel a beruházással a potenciális betelepülni szándékozó cégek előtt. A jövőt illetően 10 új cég letelepedésével számol a következő néhány évben a Gyöngyösi Ipari Park Fejlesztő Kft. Az elmúlt hetekben már fogadtak érdeklődőket, neves cégek illetékesei tekintették meg a helyszínt és nyilatkoztak elismerően.

 

Nagy Rezső, ügyvezető

Gyöngyösi Ipari Park Fejlesztő Kft.

mobil: 06 30 476 3616

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 

Sajtóközlemény

GYÖNGYÖS IPARI PARK FEJLESZTÉSE  PROJEKT INDÍTÁS, SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0003

2013.03.08.

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása (Észak-Magyarország) elnevezésű pályázat keretében a Gyöngyösi Ipari Park Fejlesztő Kft., 50% támogatási intenzitással, 346.488.250 Ft támogatást nyert. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

A projekt közvetlen célja az ipari parkon belüli infrastrukturális hiányosságok megszüntetése és az ipari park által nyújtott szolgáltatások körének a bővítése.

Tervezett fejlesztések: 1. Egy darab 1 MVA teljesítményű transzformátorállomás telepítése az ipari park 0242/35 helyrajzi számú területén. 2. 1 MVA áram vételezési lehetőségének kiépítése az ipari parkig, illetve a transzformátorállomásig, a kapacitások folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a beruházás befejezését követő 3 éven keresztül (ez hálózatfejlesztés keretében kerül megrendelésre a helyi áramszolgáltatótól). 3. Közvilágítás kiépítése a Kandó Kálmán utcában, valamint a projekt keretében megépítésre kerülő, ipari parkon belüli, új kiszolgáló út mentén. 4. Ivóvízvezeték kiépítése a Kandó Kálmán utcában, az ipari park déli részén megépítésre kerülő új kiszolgáló utca mentén és az ipari park Csonka János utcával határos területein. 5. Gyöngyös  és Gyöngyöshalász viziközmű hálózatának összekötésével kétirányú rácsatlakozás biztosítása, 481 m3 ivóvíz napi vételezési lehetőségének garantálása a beruházás befejezését követő 3 éven keresztül (ez hálózatfejlesztés keretében kerül megrendelésre a helyi vízművektől). 6. Szennyvízcsatorna kiépítése a Kandó Kálmán utcában, az ipari park déli részén megépítésre kerülő új kiszolgáló utca mentén és az ipari park Csonka János utcával határos területein. 7. Gyöngyös Város csatornahálózatára való rácsatlakozás megteremtése, 500 m3 napi szennyvíz közcsatornában való elvezetésének biztosítása a beruházás befejezését követű 3 éven keresztül (ez hálózatfejlesztés keretében kerül megrendelésre a helyi csatornaművektől). 8. Új burkolt út létesítése a Kandó Kálmán utcában, valamint az ipari park déli részén új kiszolgáló ú építése. 9. Csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Kandó Kálmán utcában és az ipari park déli részén megépítésre kerülő új kiszolgáló utca mentén.

A beruházás eredményeként 37 hektárnyi terület betelepítésére nyílik majd lehetőség. A megvalósítás után 10 betelepülő vállalkozással számolunk.  

 

 

 

Gyöngyösi Ipari Park Fejlesztő Kft.

3200 Gyöngyös, Fő tér 13

www.ujszechenyiterv.gov.hu